I perioden 10. - 27. april 2017 vil søknadsportalen vere stengt. Du kan ikkje søkje om plass i dette tidsrommet.Dersom du skal endre/seie opp plass: ta kontakt med barnehagen som barnet tilhøyrer